Wat is het verschil tussen een lening op afbetaling en een doorlopend krediet?

leenvormen

Als je wilt lenen dan wil je controle over je financiële situatie houden. Door vooraf goed te weten welke lening je afsluit en wat de voorwaarden van een dergelijke lening zijn ben je al een heel eind op weg om controle te houden. De populairste leningen zijn vandaag de dag een persoonlijke lening (of lening op afbetaling) en een kredietopening (of doorlopend krediet).


Niet voor niets omdat hier doorgaans geen doel of reden moet voor opgegeven worden. Met andere woorden de bestemming van het geleend bedrag moet niet verantwoord worden bij de bank of andere financiële instelling. Je mag in beide gevallen in principe het geleend geld uitgeven alsof het je eigen geld betreft. Maar waarin verschillen deze kredietvormen?

De looptijd

Aan een lening op afbetaling of persoonlijke lening is altijd een looptijd verbonden. In de overeenkomst met de bank of andere financiële dienstverlener wordt opgenomen dat je het geleend bedrag binnen een vastgesteld termijn terug betaalt. Dat kan in principe elk mogelijk termijn zijn, maar doorgaans gaan de kredietverstrekkers bij een persoonlijke lening zonder specifiek doel niet verder dan een looptijd van 5 jaren.

Een kredietopening of doorlopend krediet kent geen looptijd. Het krediet staat voor onbepaalde tijd tot je beschikking. Zolang er zich geen onregelmatigheden voordoen voorziet het in een levenslange extra budgettaire ruimte tot het vooraf vastgesteld kredietplafond. Er wordt gesproken van een ‘revolving’ krediet, omdat binnen deze formule eenmaal terug betaald geld weer opnieuw geleend kan worden.

De rente

Bij een lening op afbetaling wordt de rente doorgaans tezamen met alle andere kosten van de lening uitgedrukt in een Jaarlijks Kosten Percentage. De JKP-rente wordt over de totale leensom in rekening gebracht, ongeacht of je wel of niet het totale bedrag hebt uitgegeven. De hoogte van de jaarlijkse rente wordt reeds bij het afsluiten van de lening voor de gehele looptijd vastgesteld.

Bij een kredietopening wordt maandelijks slechts over het geleend bedrag rente in rekening gebracht. De rente loopt maandelijks door tot je het geleend bedrag terug gestort. De hoogte van de debetrente schommelt afhankelijk van de financiële “marktomstandigheden”. Het kan door de banken naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

Opgelet. De rente bij een kredietopening is vrijwel altijd hoger dan de rente op een lening op afbetaling.

De aflossing

Bij een lening op afbetaling wordt het geleend bedrag gedurende de looptijd evenredig terugbetaald. Dit kan gebeuren in maandelijkse termijnen, kwartaal termijnen of jaarlijkse termijnen. In de overeenkomst tussen jou en de bank wordt dit vooraf vastgesteld.

Een kredietopening kent geen aflossingsplan. Je mag op elk gewenst terugbetalingen plegen.

Opgelet.  In de Belgische financiële wetgeving is er nu een wettelijke verplichting van “nulstelling”. De banken moeten er verplicht op toezien dat een kredietopening geen permanente schuld wordt.

Samengevat

Kies dus de leenvorm die past bij hetgeen waarvoor je het geld nodig hebt. Als je eenmalig een bedrag nodig hebt voor de aanschaf van een auto dan is de persoonlijke lening daar het meest geschikt voor. Als je geld wilt lenen voor iets waarvan je niet precies weet hoeveel dit uiteindelijk gaat kosten dan is het doorlopend krediet weer een betere oplossing. Je kunt dan namelijk altijd nog extra geld opnemen mocht je voor onvoorziene uitgaven komen te staan.

 

Getagd met aflossing, Doorlopend krediet, kredietopening, lening op afbetaling, looptijd, nulstelling, persoonlijke lening, rente, revolving krediet

 

Let op: geld lenen kost ook geld.