Wat is een reserveringsprovisie?

reserveringsprovisie

Bouwen of verbouwen en kredieten. Wie bouwt of verbouwt en het voorstel van de kredietverstrekker bestudeert, vraagt zich wel eens af of het allemaal steek houdt. Vooral als het je eerste project is. Wat is een reserveringsprovisie bijvoorbeeld? En is dat geen extra kost waaruit je beter kan proberen onderuit te komen?

Goedkoopste renovatielening gevonden? Vergelijk hier!
Nadat je de verschillende aflossingstabellen van de verschillende financiële dienstverleners vergeleken hebt, bots je soms op verschillende voorwaarden. Sommige banken rekenen bijvoorbeeld een reserveringsprovisie op het niet opgenomen kapitaal na de eerste 6 maanden.

Wat is een reserveringsprovisie?

Een reserveringsprovisie is een extra kost die sommige banken aanrekenen om geld (langer) voor je te bewaren. Meestal heb je het totale geleende bedrag niet in één keer nodig, en krijg je het nodige geld in schijven naarmate je de bank facturen hebt gestuurd van de uitgevoerde werken. Meer dan eens rekent de bank je zo na zes maanden een intrest van om en bij de 0,1% aan: een kost om de rest van het geleende bedrag opzij te houden.

Ook wanneer je verbouwings- of renovatiewerken vertraging oplopen – en je de bank niet op tijd een factuur kan sturen – worden soms dergelijke kosten aangerekend. Dit omdat de bank je geld langer dan voorzien moet bewaren. Vaak kan je hierover wel onderhandelen.

Extra kost?

Ja en nee. Om te beginnen is het natuurlijk altijd beter om géén reserveringsprovisie te moeten betalen. Maar dit wil niet zeggen dat je op het einde van de rit noodzakelijk duurder uitkomt.

Een voorbeeld uit de praktijk.

Als je onmiddellijk begint terug te betalen bij je eerste opname (“systeem van eerste vrijgave” wordt dit genoemd) dan betaal je kapitaal plus interesten terug op het opgenomen deel. Het andere deel heeft dan zes maanden geen reserveringsprovisie. Na die zes maanden betaal je 0,1% op het nog niet opgenomen kapitaal. Maar als je dit al aan het aflossen zou geweest zijn, zou je er bijvoorbeeld 0,2xx% op betaald hebben. En hier ontstaat dus het voordeel.

Op het einde van het woonkrediet (na 20 jaar bijvoorbeeld) zou je dan minder interesten hebben terugbetaald dan wanneer je onmiddellijk het volledige bedrag had opgenomen en exact de aflossingstabel met de vaste maandelijkse bedragen had beginnen betalen. De totale afbetalingsperiode blijft trouwens wel dezelfde in dit geval. M.a.w. een reserveringsprovisie van 0,1% is niet nadelig t.o.v. direct alles opnemen en afbetalen.

Vergelijk niet enkel de rente maar ook de voorwaarden!

Daarom is het van belang om je goed te informeren bij een bank of andere kredietverstrekker. Hoe zullen de aflossingen in hun werk gaan.

Vanaf wanneer betaal je kapitaal af? Van zodra je alles hebt opgenomen? Of vanaf het moment dat je kapitaal begint op te nemen. Met als bijkomende vraag: wanneer begint je leningstermijn? Zodra je kapitaal begint op te nemen? Of pas vanaf wanneer je het volledige kapitaal hebt opgenomen? En hoe zien je aflossingen er dan uit? Zoals gesimuleerd in de aflossingstabel? Of rekening houdend met de geleidelijke opname van kapitaal?

Simuleer de goedkoopste renovatielening hier!

Getagd met aflossingstabel lening, bouwen, Hypothecaire lening, hypothecaire lening simulatie, renovatielening, reserveringsprovisie, verbouwen, Woonkrediet

 

Let op: geld lenen kost ook geld.