Herfinanciering lening

Herfinanciering leningOp regelmatige basis kiezen mensen er voor om een herfinanciering van hun lening aan te vragen. Dat is in het bijzonder interessant wanneer er oorspronkelijk werd gekozen voor een kredietovereenkomst met vaste rente. Wie er als kredietnemer voor heeft gekozen om een lening af te sluiten met variabele rente dient er rekening mee te houden dat een herfinanciering vaak geen of slechts een zeer beperkt voordeel kan opleveren omdat de marktrente dan automatisch van invloed is op jouw lening. Een herfinanciering lening mag dan op het eerste zicht zeer interessant zijn, er zijn wel een aantal factoren waar je als kredietnemer maar beter rekening mee kan houden en wij vertellen je graag wat die factoren precies zijn.

Kosten bij herfinanciering lening

De belangrijkste factor waar je bij stil moet blijven staan zijn de kosten die in rekening worden gebracht bij de herfinanciering van een lening. In principe betekent een herfinanciering namelijk dat de bestaande kredietovereenkomst wordt opgezegd terwijl er een nieuwe wordt aangemaakt voor het resterende bedrag van de lening. Dat wil zeggen dat er door de bank of financiële instelling zal worden gecontroleerd of je nog steeds voldoende waarborgen voor kan leggen, maar daarnaast zorgt dit er ook voor dat er opnieuw kosten in rekening worden gebracht. Vaak gaat het daarbij om een boete omdat de lopende kredietovereenkomst vroegtijdig wordt stopgezet, maar ook de administratieve kost voor het aanmaken van een nieuw krediet wordt in rekening gebracht. Zorg er dan ook altijd voor dat het renteverschil voldoende groot is om deze kosten te kunnen overbruggen.

Herfinanciering hypothecaire lening

Je kan er voor kiezen om een gewone lening te herfinancieren, maar de belangrijkste herfinancieringen worden toch wel uitgevoerd voor de hypothecaire lening. In dit geval is het echter belangrijk om er rekening mee te houden dat niet alleen de standaard kosten van een herfinanciering in rekening worden gebracht, maar dat je ook opnieuw rekening moet houden met de kosten van de notaris. Een herziening van een hypothecaire lening is in de meeste gevallen echter haast automatisch interessant omdat zelfs een kleine rentedaling al een groot verschil kan maken. Het bedrag dat wordt geleend is immers veel groter dan bij een gewone persoonlijke lening. Voor een herfinanciering van een hypothecaire lening geldt echter hetzelfde als bij een gewoon krediet. Heb je er voor gekozen om een hypothecair krediet met variabele rente af te sluiten, dan zal de herfinanciering geen meerwaarde bieden. De rente wordt dan automatisch aangepast aan de marktrente. Een vergelijking tussen verschillende kredietverstrekkers uitvoeren kan wel interessant zijn. Net zoals bij alle leningen kan ook de rente op een hypothecaire lening namelijk afhankelijk zijn van de kredietverstrekker van je keuze.

Start hier je aanvraag voor een lening!

Getagd met financiering lening, herfinancieren lening, Herfinanciering lening, lening herfinancieren, lening herfinanciering

 

Let op: geld lenen kost ook geld.